Wat doen wij nog meer?


  • Tekenwerk tbv milieuvergunningen;
  • Bouwbegeleiding;
  • Verzorgen aanvraag omgevingsvergunning;
  • Bijwonen van welstandsvergaderingen en/of monumentencommissie;
  • Bouwbesluit berekeningen;
  • Overleg met constructeurs, gemeenten, brandweer en adviesburo’s;
  • EPA-keuringen
Neem contact op